obr-jap-google-analytics

Na čo slúži Google Analytics 4 (GA4)

Google Analytics 4 (GA4) je nástroj na sledovanie a analýzu webových a mobilných aplikácií, ktorý umožňuje sledovať používateľskú aktivitu naprieč rôznymi platformami.

ga4 ai

Používanie segmentácie publika pomocou umelej inteligencie (AI) v Google Analytics

Čím lepšie budete rozumieť svojmu publiku, tým efektívnejšie budú vaše marketingové kampane. Pomocou nástroja Google Analytics Intelligence môžete využiť umelú inteligenciu na vytváranie informácií o potenciálnych zákazníkoch – od vzorcov zapojenia používateľov až po pravdepodobnosť nákupu. Napríklad v GAčkách si dajte hľadať „top age by total revenue“, aby ste zistili, ktoré vekové skupiny vygenerovali najviac […]

google-analytics-4-ga4-login-user

Meranie uživateľa (user_id) pre GA4

Pri spustení aplikácie je potrebné nastaviť základné parametre o používateľovi, ak nie je uvedené inak alebo nevyplýva to z kontextu. Toto sa uskutočňuje pomocou tzv. „User properties“. Ide o hodnoty, ktoré sa odosielajú spolu s každou udalosťou, kým sa nezmení ich hodnota. Pozri návod Parameter user id má vlastnú metódu – viac informácií Úspešne prihlásený […]

firebase ga4 set up nastavenie

Nastavení Firebase Analytics

Implementační dokumentace Firebase Analytics.Firebase série 16 videí o FB Analytics. Vytvořit bigquery project: Nahoře v modré BQ liště v přepínači projektů nebo linkem. Vytvořit firebase project zde.(Dá se vybrat rovnou BQ projekt, do kterého to půjde) + vybrat likaci: europe-west3 Poslat dokumentaci vývojářům, ať projekt zahrnou do aplikace Nadefinovat si eventy k měření Označit některé […]

UX Sketch: Pluginy ktoré musíte mať

Prečo pluginy? V základe je Sketch veľmi jednoduchý grafický (vektorový) editor, na tvorbu UI. Pluginy tento editor rozšíria o veľmi zaujímavé funkcie, pomocou ktorých docielite: Rýchlo a jednoducho naplniť design dátami (sample dáta alebo z webu). Udržať konzistentnosť (zarovnanie, medzery medzi prvkami). Stále opakujúce sa činnosti (vytvor/vlož symbol, vytvor/aplikuj štýl, exportuj stránku). Otravná a zdĺhavá […]

Všeobecné nastavenia pre Mailkit

Na každej stránke sa pomocou GTM spúšťa inicializačný snippet: Pri interakcii s viacerými mailkit udalosťami sa spracovávajú všetky v rámci jedného tagu.

Google tag manager kód, dataLayer a AI

Tento kód má byť nasadený na každej stránke. V niektorých prípadoch sa môže deklarácia dataLayeru líšiť na začiatku scriptu, v takom prípade platia špecifické pokyny pre danú stránku. Kód zaisťuje meranie, všetky merané údaje sa potom odovzdávajú prostredníctvom dataLayeru. Snippet GTM je nasledujúci kód. Snippet by mal byť vložený do hlavičky stránky, aby sa skript […]