ga4 ai

Používanie segmentácie publika pomocou umelej inteligencie (AI) v Google Analytics

Čím lepšie budete rozumieť svojmu publiku, tým efektívnejšie budú vaše marketingové kampane. Pomocou nástroja Google Analytics Intelligence môžete využiť umelú inteligenciu na vytváranie informácií o potenciálnych zákazníkoch – od vzorcov zapojenia používateľov až po pravdepodobnosť nákupu. Napríklad v GAčkách si dajte hľadať „top age by total revenue“, aby ste zistili, ktoré vekové skupiny vygenerovali najviac […]

google-analytics-4-ga4-login-user

Meranie uživateľa (user_id) pre GA4

Pri spustení aplikácie je potrebné nastaviť základné parametre o používateľovi, ak nie je uvedené inak alebo nevyplýva to z kontextu. Toto sa uskutočňuje pomocou tzv. „User properties“. Ide o hodnoty, ktoré sa odosielajú spolu s každou udalosťou, kým sa nezmení ich hodnota. Pozri návod Parameter user id má vlastnú metódu – viac informácií Úspešne prihlásený […]

firebase ga4 set up nastavenie

Nastavení Firebase Analytics

Implementační dokumentace Firebase Analytics.Firebase série 16 videí o FB Analytics. Vytvořit bigquery project: Nahoře v modré BQ liště v přepínači projektů nebo linkem. Vytvořit firebase project zde.(Dá se vybrat rovnou BQ projekt, do kterého to půjde) + vybrat likaci: europe-west3 Poslat dokumentaci vývojářům, ať projekt zahrnou do aplikace Nadefinovat si eventy k měření Označit některé […]