Pri spustení aplikácie je potrebné nastaviť základné parametre o používateľovi, ak nie je uvedené inak alebo nevyplýva to z kontextu. Toto sa uskutočňuje pomocou tzv. „User properties“. Ide o hodnoty, ktoré sa odosielajú spolu s každou udalosťou, kým sa nezmení ich hodnota. Pozri návod

 • Ide o parametre ako user_logged a user_id.

Parameter user id má vlastnú metódu – viac informácií

Úspešne prihlásený uživateľ

Po přihlášení je potřeba nastavit user property user id a user property user_logged nastavit na true hodnotu.

Event name: login

Parameter name Data TypeValuePoznámka
user_idString1234567890
user_loggedStringtrue
method String Email

Platforma

Android, IOS, Web

Príklad dataLayer push login true

dataLayer.push({
 "event": "login",
 "user": {
  "id": "1234567890",
  "logged": "true",
  "method": "Email"
 },
 _clear: true
});

Úspešne odhlásený uživateľ

Po odhlásení je potrebné resetovať vlastnosť user id a nastaviť vlastnosť user_logged na predvolenú hodnotu.

Event name: login

Parameter name Data TypeValuePoznámka
user_idString1234567890
user_loggedStringtrue
method String Email

Príklad dataLayer push login true

dataLayer.push({
 "event": "login",
 "user": {
  "id": "1234567890",
  "logged": "false",
  "method": "Email"
 },
 _clear: true
});

Úspešne vytvorené používateľské konto

Úspešne vytvorený user account

Event name: sign_up

Parameter nameData TypeValue
user_idString               1234567890 
user_logged Stringtrue 
methodStringEmail
typeStringTRUE

Príklad dataLayer push sign_up true pre GA4

dataLayer.push({
 "event": "sign_up",
 "user": {
  "id": "1234567890",
  "logged": "true",
  "method": "Email"
 },
 "action": {
  "type": ""
 },
 _clear: true
});

Akýkoľvek iný stav než úspešne vytvorený uživatelský účet

Akýkoľvek iný stav ako úspešne vytvorené používateľské konto

Ak sa registrácia z nejakého dôvodu nepodarí, zmeria sa tento zásah a do parametra state sa doplní hodnota, prečo účet nebol vytvorený.

Event name: registration_error

Parameter nameData TypeValue
stateString<state statsu z backendu>

Príklad dataLayer push sign_up true pre GA4

dataLayer.push({
 "event": "registration_error",
 "state": "<state>",
 _clear: true
});

Platforma

Android, IOS, Web