ga4 ai

Používanie segmentácie publika pomocou umelej inteligencie (AI) v Google Analytics

Čím lepšie budete rozumieť svojmu publiku, tým efektívnejšie budú vaše marketingové kampane. Pomocou nástroja Google Analytics Intelligence môžete využiť umelú inteligenciu na vytváranie informácií o potenciálnych zákazníkoch – od vzorcov zapojenia používateľov až po pravdepodobnosť nákupu. Napríklad v GAčkách si dajte hľadať „top age by total revenue“, aby ste zistili, ktoré vekové skupiny vygenerovali najviac […]

google-analytics-4-ga4-login-user

Meranie uživateľa (user_id) pre GA4

Pri spustení aplikácie je potrebné nastaviť základné parametre o používateľovi, ak nie je uvedené inak alebo nevyplýva to z kontextu. Toto sa uskutočňuje pomocou tzv. „User properties“. Ide o hodnoty, ktoré sa odosielajú spolu s každou udalosťou, kým sa nezmení ich hodnota. Pozri návod Parameter user id má vlastnú metódu – viac informácií Úspešne prihlásený […]