Tento kód má byť nasadený na každej stránke. V niektorých prípadoch sa môže deklarácia dataLayeru líšiť na začiatku scriptu, v takom prípade platia špecifické pokyny pre danú stránku. Kód zaisťuje meranie, všetky merané údaje sa potom odovzdávajú prostredníctvom dataLayeru.

Snippet GTM je nasledujúci kód. Snippet by mal byť vložený do hlavičky stránky, aby sa skript začal načítavať čo najskôr. Načítanie je asynchrónne, takže by nemalo príliš (teoreticky vôbec) spomaliť načítanie stránky. Úryvky pre rôzne kontajnery GTM (rôzne GTM) sa líšia len rôznymi ID odovzdanými v rámci parametrov.

<!-- Google Tag Manager -->
<script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=
'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);
})(window,document,'script','dataLayer','GTM-WW7D6K');</script>
<!-- End Google Tag Manager -->

Pár slov k tomu ako správne nasadiť GTM a čo ňom vedieť.

V GTM existujú značky, spúšťače a premenné – to vie každý. Ale hoci o nich môžete vedieť, musíte im aj rozumieť. Každá z nich je prepojená a každú zložku môžete prelínať s inou.
Premenné sú súčasťou filtrov vo vnútri spúšťača. Prostredníctvom premenných môžete do značiek vkladať údaje. Spúšťače môžete dokonca vytvárať na základe „listener“, ktorí sú súčasťou značiek, a vytvoriť poslucháča, ktorý sa vracia do spúšťača.
Pochopenie dynamiky medzi týmito zložkami je dôležitou súčasťou toho, aby ste boli odborníkom na GTM. To vám tiež dáva možnosť hrať na „rozšíriť si obzor“ – nielen na jednotlivé značky. Môžete prísť s novými, neobjavenými riešeniami toho čo veľa analytikov trápi.

Datová vrstva (Datalayer) je dôležitá súčasť analytiky. Zahŕňa prácu s kódom, čo mnohých ľudí odrádza. Ak sa však chcete nazývať odborníkom na GTM, musíte byť schopní používať aj definovať vrstvu dataLayer. Tá by mala byť vytvorená od základu a navrhnutá tak, aby bola pre podnik užitočná.
Na nasledujúcom obrázku je zobrazená časť príkladu dataLayer. Prevzali sme dataLayer GA4 a prepracovali sme ho pre klienta. Zadali sme vlastné rozmery a dátové body a vysvetlili ich klientovi. Dôležitosť tejto skutočnosti nemožno dostatočne zdôrazniť. Extrahovanie údajov z existujúcej vrstvy DataLayer a ich úprava do požadovaného formátu je zručnosť, ktorá je vyhradená pre pokročilejších používateľov.

Google Tag Manager je injektor JavaScriptu. Tento nástroj je založený na JS; na pochopenie zložitých problémov, ako sú napríklad zvýšené podmienky, potrebujete vedieť, ako tento jazyk funguje. Cesta učenia sa JS môže byť veľmi obohacujúca.
Vnútorné procesy GTM pochopíte oveľa lepšie. Môže sa vám otvoriť úplne nový svet, pochopíte selektory CSS a regulárne výrazy. Rozpoznáte šablóny a kódy, ktoré vidíte na internete.
Pokiaľ ide o prispôsobenie, môžete vziať kód a prispôsobiť ho pre svoj prípad použitia. Je to krok nad štandardné kopírovanie a vkladanie. Prispôsobenie kódu je nevyhnutné na dosiahnutie úrovne experta pre samtoné ovládanie a poznanie fungovania Google Tag Managera.

AI prichádza, prijmite výzvu. To je posledné téma, ktorému sa teraz budem venovať.

Veľké jazykové modely ako ChatGPT nám môžu poskytnúť návod na nasadenie sledovacích techník, ktoré už existujú. Táto technológia však zatiaľ nedokáže riešiť konkrétne jednotlivé prípady alebo nové techniky. V prípade nasadenia sledovania, implementácie a ďalších technických oblastí má AI pred sebou ešte kus cesty.

Táto technológia je v súčasnosti vhodnejšia na analýzu a vizualizáciu údajov. To však neznamená, že sa o niekoľko rokov nedočkáme autonómnych agentov, ktorí budú vykonávať činnosti za vás v GTM.

Takže nakoniec možno nebudeme implementovať vlastné sledovanie. Stále tu však budeme na prijímanie rozhodnutí, ako je napríklad kliknutie na tlačidlo „publikovať“. Stručne povedané, keď sa objaví umelá inteligencia, musíme ju prijať a využiť. Ja sa do bodúcna budem snažiť pripraviť realne využitie AI práve pri meraní stránky alebo aplikácie.