Čím lepšie budete rozumieť svojmu publiku, tým efektívnejšie budú vaše marketingové kampane. Pomocou nástroja Google Analytics Intelligence môžete využiť umelú inteligenciu na vytváranie informácií o potenciálnych zákazníkoch – od vzorcov zapojenia používateľov až po pravdepodobnosť nákupu.

Napríklad v GAčkách si dajte hľadať „top age by total revenue“, aby ste zistili, ktoré vekové skupiny vygenerovali najviac tržieb.

Na základe týchto informácií môžete preniknúť hlbšie a identifikovať rôzne zariadenia, ktoré používajú, kanál, z ktorého pochádzajú, typy produktov, ktoré ich najviac zaujímajú, a podobne.

Odtiaľto môžete vytvoriť vlastné publiká, aby ste lepšie identifikovali trendy a sledovať používateľov, ktorí sú spľňajú vaše KPI v Google Analytics.

Ak to chcete urobiť, prejdite do časti Admin AudiencesNew audience (Nové publikum) v službe Google Analytics. Potom vyberte možnosť Create a custom audience (Vytvoriť vlastné publikum).

Na ďalšej strane zahrňte alebo vylúčte podmienky, ktoré odrážajú vaše cieľové demografické údaje, vzorce správania alebo iné špecifické kritériá. Publikum pomenujte a opíšte.

Tu je príklad vlastného publika mobilných návštevníkov z SK, Kde som použil pravdepodobnosť nákupu na úrovni 93% a viac.

Na pokročilejšie cielenie pomocou umelej inteligencie použite prediktívne publiká. Tie využívajú prediktívne metriky spoločnosti Google na predpovedanie budúceho správania používateľov, napríklad nákupných potenciálov v nasledujúcich siedmich dňoch.

Vďaka tomu môžete predvídať potreby zákazníkov a podľa toho prispôsobiť svoje marketingové stratégie pre vyššiu mieru zapojenia a konverzie.

Upozorňujeme, že na využitie tejto funkcie potrebujete dostatočné množstvo údajov. Mali by ste mať aspoň 1000 vracajúcich sa používateľov, ktorí spustili určitú podmienku, napríklad nákup, a 1000, ktorí ho za posledných 28 dní nevykonali.

Ak chcete použiť prediktívne publiká, postupujte nasledovne:

  1. Prejdite do časti AdminAudiences New audience (Nové publikum). V časti Použiť odkaz otvorte kartu Prediktívne .
  1. Nájdete tu niekoľko šablón prediktívnych publik. Mali by byť označené ako Pripravené na použitie (Ready to use).
  1. V prípade potreby podmienky ďalej prispôsobte. Upravte napríklad percentil používateľov s najväčšou alebo najmenšou pravdepodobnosťou odchodu.
  2. Potom vyberte možnosť Uložiť.

Dajte nám vedieť svoje názory alebo otázky týkajúce sa GA4 AI. Veľa šťastia.