Google Analytics 4 (GA4) je nástroj na sledovanie a analýzu webových a mobilných aplikácií, ktorý umožňuje sledovať používateľskú aktivitu naprieč rôznymi platformami. GA4 je nástupcom Universal Analytics a prináša niekoľko zásadných zmien a vylepšení, vrátane zdokonaleného modelu merania, ktorý je založený na udalostiach namiesto relácií.

Na čo sa dá používať Google Analytics 4

Sledovanie používateľského správania v Google Analytics 4 (GA4)

Sledovanie používateľského správania je kľúčová funkcionalita GA4, ktorá umožňuje sledovať, ako používatelia interagujú s vašimi webovými stránkami a aplikáciami. To zahŕňa sledovanie zobrazení stránok, času stráveného na stránkach, kliknutí na odkazy, zobrazení videí, prihlásení do aplikácií a ďalšie.

Ako nastaviť meranie používateľského správania v GA4

Krok 1: Vytvorenie účtu a vlastníctva v GA4

 1. Prihláste sa do Google Analytics:
 1. Vytvorte nový účet a vlastníctvo:
 • Kliknite na Admin v ľavom dolnom rohu.
 • V stĺpci Účet kliknite na Vytvoriť účet.
 • Vyplňte potrebné informácie a kliknite na Ďalej.
 • V stĺpci Vlastníctvo kliknite na Vytvoriť vlastníctvo.
 • Vyplňte potrebné informácie (meno vlastníctva, časové pásmo, mena) a kliknite na Ďalej.

Krok 2: Inštalácia sledovacieho kódu na vaše webové stránky

 1. Získajte sledovací kód:
 • Po vytvorení vlastníctva v GA4 prejdite na Stream údajov.
 • Kliknite na Web a zadajte URL vašej stránky a názov streamu.
 • Kliknite na Vytvoriť stream.
 • Na stránke s detailmi streamu nájdete Meračský kód (G-XXXXXXXXXX).
 1. Vložte sledovací kód na vaše webové stránky:
 • Skopírujte uvedený kód a vložte ho do <head> sekcie všetkých stránok vašej webovej stránky.
  <head>
    <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
    <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-XXXXXXXXXX"></script>
    <script>
      window.dataLayer = window.dataLayer || [];
      function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
      gtag('js', new Date());

      gtag('config', 'G-XXXXXXXXXX');
    </script>
  </head>

Krok 3: Sledovanie základných udalostí

GA4 automaticky sleduje niekoľko základných udalostí. Niektoré z nich sú:

 • page_view: Sledovanie zobrazení stránok.
 • scroll: Sledovanie skrolovania (keď používateľ dosiahne 90% stránky).
 • click: Sledovanie kliknutí na externé odkazy.
 • file_download: Sledovanie stiahnutí súborov.

Krok 4: Nastavenie vlastných udalostí

Pre sledovanie špecifických interakcií môžete nastaviť vlastné udalosti.

Príklad: Sledovanie kliknutí na konkrétny tlačidlo

 1. Pridajte atribúty k tlačidlu na vašej webovej stránke:
  <button id="my-button" onclick="gtag('event', 'button_click', {'event_category': 'engagement', 'event_label': 'My Button'});">
    Kliknite sem
  </button>
 1. Pridajte sledovaciu udalosť do GA4:
 • Prejdite na Google Analytics a kliknite na Konfigurovať v ľavom menu.
 • Kliknite na Udalosti a potom na Vytvoriť udalosť.
 • Kliknite na Vytvoriť a vyplňte formulár:
  • Názov udalosti: button_click
  • Parameter: event_category
  • Hodnota: engagement
  • Parameter: event_label
  • Hodnota: My Button
 • Kliknite na Vytvoriť.

Tieto kroky vám umožnia získať komplexný prehľad o tom, ako používatelia interagujú s vašimi webovými stránkami a aplikáciami, čo vám pomôže optimalizovať obsah a zlepšiť používateľskú skúsenosť.

Meranie konverzií v Google Analytics 4 (GA4)

Google Analytics 4 (GA4) je výkonný nástroj, ktorý vám umožňuje sledovať rôzne konverzné ciele, ako sú nákupy, registrácie, odoslanie formulárov a ďalšie kľúčové akcie na vašich webových stránkach alebo v aplikáciách. Vďaka GA4 môžete získať lepší prehľad o správaní používateľov a optimalizovať svoje marketingové stratégie na základe reálnych údajov.

Ako nastaviť meranie konverzií v GA4

Krok 1: Vytvorenie účtu a vlastníctva v GA4

 1. Prihláste sa do Google Analytics:
 2. Vytvorte nový účet a vlastníctvo:
  • Kliknite na Admin v ľavom dolnom rohu.
  • V stĺpci Účet kliknite na Vytvoriť účet.
  • Vyplňte potrebné informácie a kliknite na Ďalej.
  • V stĺpci Vlastníctvo kliknite na Vytvoriť vlastníctvo.
  • Zadajte názov vlastníctva, vyberte časové pásmo a menu, a kliknite na Ďalej.

Krok 2: Inštalácia sledovacieho kódu na vaše webové stránky

 1. Získajte sledovací kód:
  • Po vytvorení vlastníctva v GA4 prejdite na Stream údajov.
  • Kliknite na Web a zadajte URL vašej stránky a názov streamu.
  • Kliknite na Vytvoriť stream.
  • Na stránke s detailmi streamu nájdete Meračský kód (G-XXXXXXXXXX).
 2. Vložte sledovací kód na vaše webové stránky:
  • Skopírujte uvedený kód a vložte ho do <head> sekcie všetkých stránok vašej webovej stránky.
  htmlCopy code<head> <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-XXXXXXXXXX"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-XXXXXXXXXX'); </script> </head>

Krok 3: Definovanie konverzných udalostí

 1. Prejdite na Google Analytics:
  • Kliknite na Konfigurovať v ľavom menu.
  • Kliknite na Udalosti.
 2. Vytvorte novú udalosť:
  • Kliknite na Vytvoriť udalosť.
  • Kliknite na Vytvoriť a vyplňte formulár:
  • Kliknite na Uložiť.

Krok 4: Označenie udalosti ako konverzie

 1. Prejdite na stránku Konverzie:
  • Kliknite na Konverzie v sekcii Konfigurovať.
 2. Pridajte novú konverziu:
  • Kliknite na Nová konverzia.
  • Vyberte udalosť, ktorú ste vytvorili v predchádzajúcom kroku (registracia_odoslana).
  • Kliknite na Uložiť.

Príklad: Meranie konverzie pre odoslanie formulára

Predstavte si, že chcete sledovať konverzie, keď používateľ odošle formulár na vašej webovej stránke. Postupujte podľa vyššie uvedených krokov a pridajte sledovaciu udalosť na tlačidlo odoslania formulára.

 1. Pridajte atribúty k tlačidlu na vašej webovej stránke:htmlCopy code<form id="kontakt-formular" action="/thank-you" method="post"> <!-- vaše polia formulára --> <button type="submit" onclick="gtag('event', 'registracia_odoslana', {'event_category': 'form', 'event_label': 'Kontakt Form'});"> Odoslať </button> </form>
 2. Vytvorte a označte udalosť v GA4:
  • Vytvorte novú udalosť s názvom „registracia_odoslana“.
  • Označte túto udalosť ako konverziu.


Analýza používateľských ciest v Google Analytics 4 (GA4)

Google Analytics 4 (GA4) poskytuje robustné nástroje na analýzu používateľských ciest, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť, ako používatelia interagujú s vašimi produktmi a službami. Táto analýza je kľúčová pre optimalizáciu používateľskej skúsenosti a zvýšenie konverzií.

Ako analyzovať používateľské cesty v GA4

Krok 1: Vytvorenie účtu a vlastníctva v GA4

 1. Prihláste sa do Google Analytics:
 2. Vytvorte nový účet a vlastníctvo:
  • Kliknite na Admin v ľavom dolnom rohu.
  • V stĺpci Účet kliknite na Vytvoriť účet.
  • Vyplňte potrebné informácie a kliknite na Ďalej.
  • V stĺpci Vlastníctvo kliknite na Vytvoriť vlastníctvo.
  • Zadajte názov vlastníctva, vyberte časové pásmo a menu, a kliknite na Ďalej.

Krok 2: Inštalácia sledovacieho kódu na vaše webové stránky

 1. Získajte sledovací kód:
  • Po vytvorení vlastníctva v GA4 prejdite na Stream údajov.
  • Kliknite na Web a zadajte URL vašej stránky a názov streamu.
  • Kliknite na Vytvoriť stream.
  • Na stránke s detailmi streamu nájdete Meračský kód (G-XXXXXXXXXX).
 2. Vložte sledovací kód na vaše webové stránky:
  • Skopírujte uvedený kód a vložte ho do <head> sekcie všetkých stránok vašej webovej stránky.
  htmlCopy code<head> <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-XXXXXXXXXX"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-XXXXXXXXXX'); </script> </head>

Krok 3: Využitie analýzy ciest

 1. Prejdite na stránku Analýza:
  • Kliknite na Analyzovať v ľavom menu.
 2. Vytvorte novú analýzu ciest:
  • Kliknite na Nová analýza.
  • Vyberte Analýza ciest.
 3. Nastavte parametre analýzy:
  • Vyberte Počiatočný bod cesty (napr. vstupná stránka alebo špecifická udalosť).
  • Pridajte ďalšie kroky, ktoré chcete sledovať (napr. kliknutia, zobrazenia stránok, konverzie).
 4. Vizualizujte cestu používateľov:
  • GA4 vám umožní vidieť, aké kroky používateľ podnikol po príchode na vašu stránku.
  • Môžete analyzovať rôzne cesty a zistiť, kde používatelia najčastejšie opúšťajú web alebo kde dochádza ku konverziám.

Príklad: Analýza cesty používateľov pre nákupný proces

Predstavme si, že chcete analyzovať cestu používateľov, ktorí si zakúpia produkt na vašom e-shope. Postupujte podľa vyššie uvedených krokov a nastavte analýzu cesty s nasledujúcimi parametrami:

 1. Počiatočný bod: Hlavná stránka alebo vstupná stránka (napr. „Home Page“).
 2. Kroky cesty:
  • Krok 1: Zobrazenie stránky produktu (napr. „Product Page“).
  • Krok 2: Pridanie produktu do košíka (udalost „add_to_cart“).
  • Krok 3: Zobrazenie košíka (napr. „Cart Page“).
  • Krok 4: Dokončenie nákupu (udalost „purchase“).

Krok 4: Analyzovanie výsledkov

Po nastavení analýzy môžete vidieť, koľko používateľov prešlo každým krokom v ceste. Môžete identifikovať úzke miesta, kde používatelia opúšťajú proces nákupu, a implementovať zlepšenia na zvýšenie konverzií.


Omnichannel meranie v Google Analytics 4 (GA4)

Google Analytics 4 (GA4) ponúka výkonné nástroje pre omnichannel meranie, ktoré vám umožňujú sledovať interakcie používateľov naprieč rôznymi kanálmi. Toto meranie poskytuje komplexný pohľad na celkový výkon vašich marketingových aktivít, či už ide o webové stránky, mobilné aplikácie, sociálne siete alebo iné kanály. Vďaka omnichannel meraniu môžete lepšie pochopiť, ako jednotlivé kanály prispievajú k vašim obchodným cieľom a optimalizovať vaše marketingové stratégie.

Ako nastaviť omnichannel meranie v GA4

Omnichannel meranie v GA4

Krok 1: Vytvorenie účtu a vlastníctva v GA4

 1. Prihláste sa do Google Analytics:
 2. Vytvorte nový účet a vlastníctvo:
  • Kliknite na Admin v ľavom dolnom rohu.
  • V stĺpci Účet kliknite na Vytvoriť účet.
  • Vyplňte potrebné informácie a kliknite na Ďalej.
  • V stĺpci Vlastníctvo kliknite na Vytvoriť vlastníctvo.
  • Zadajte názov vlastníctva, vyberte časové pásmo a menu, a kliknite na Ďalej.

Krok 2: Inštalácia sledovacieho kódu na všetky kanály

 1. Získajte sledovací kód pre webové stránky:
  • Po vytvorení vlastníctva v GA4 prejdite na Stream údajov.
  • Kliknite na Web a zadajte URL vašej stránky a názov streamu.
  • Kliknite na Vytvoriť stream.
  • Na stránke s detailmi streamu nájdete Meračský kód (G-XXXXXXXXXX).
 2. Inštalácia kódu na web:
  • Skopírujte sledovací kód a vložte ho do <head> sekcie všetkých stránok vašej webovej stránky.
  htmlCopy code<head> <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-XXXXXXXXXX"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-XXXXXXXXXX'); </script> </head>
 3. Nastavenie merania pre mobilné aplikácie:
  • Prejdite na Stream údajov a vyberte Aplikácia iOS alebo Aplikácia Android.
  • Postupujte podľa pokynov na integráciu SDK do vašej mobilnej aplikácie.
 4. Nastavenie merania pre iné kanály:
  • Pre iné kanály, ako sú sociálne siete alebo e-mailové kampane, nastavte sledovanie pomocou UTM parametrov na vašich odkazoch. Napríklad:htmlCopy code<a href="https://www.example.com/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=spring_sale">Navštívte náš obchod</a>

Krok 3: Vytváranie a sledovanie udalostí

 1. Definovanie kľúčových udalostí pre každý kanál:
  • Uistite sa, že ste definovali a sledovali kľúčové udalosti pre každý kanál. Napríklad pre webové stránky to môžu byť zobrazenia stránok, kliknutia na odkazy, pridania do košíka a nákupy. Pre mobilné aplikácie to môžu byť inštalácie, registrácie a použitia funkcií aplikácie.
 2. Vytváranie vlastných udalostí:
  • Pre každý kanál môžete vytvárať vlastné udalosti. Napríklad, ak chcete sledovať kliknutia na konkrétne tlačidlo na vašej webovej stránke:htmlCopy code<button onclick="gtag('event', 'button_click', {'event_category': 'engagement', 'event_label': 'Main Button'});"> Kliknite sem </button>

Krok 4: Analýza údajov

 1. Prejdite na stránku Analýza:
  • Kliknite na Analyzovať v ľavom menu.
 2. Použitie prehľadov:
  • Využite rôzne prehľady v GA4, ako sú prehľady o akvizíciách, angažovanosti a speňažení, aby ste videli, ako jednotlivé kanály prispievajú k vašim cieľom.
 3. Funnel analýza:
  • Vytvorte funnel analýzy, aby ste sledovali, ako používatelia prechádzajú rôznymi fázami na vašich kanáloch. Môžete napríklad sledovať, koľko používateľov prešlo z fázy „návšteva stránky“ do fázy „nákup“.

Príklad: Omnichannel meranie pre e-shop

Predstavte si, že prevádzkujete e-shop a chcete sledovať interakcie používateľov naprieč rôznymi kanálmi. Tu je príklad nastavenia:

 1. Webové stránky:
  • Sledovanie zobrazení produktových stránok, pridania do košíka a dokončenie nákupov.
 2. Mobilné aplikácie:
  • Sledovanie inštalácií aplikácie, registrácií a používania funkcií aplikácie.
 3. Sociálne siete a e-mailové kampane:
  • Sledovanie návštev z odkazov v kampaniach pomocou UTM parametrov.


Prediktívna analýza:
GA4 využíva strojové učenie na poskytovanie prediktívnych metrik, ktoré pomáhajú predvídať budúce správanie používateľov.

Limity pre metriky a dimenzie v Google Analytics 4

Limity metrík: Maximálne 50 metrík na vlastný report.
Limity dimenzií: Maximálne 50 dimenzií na vlastný report.
Špecifické limity:

Custom Dimensions: 50 vlastných dimenzií na vlastníctvo.
Custom Metrics: 50 vlastných metrík na vlastníctvo.
User Properties: 25 vlastných vlastností používateľa na vlastníctvo.

Tieto limity sú určené na zabezpečenie efektívneho spracovania údajov a zabránenie preťaženiu analytických nástrojov. Je dôležité si tieto limity uvedomiť pri nastavovaní a optimalizácii sledovania, aby ste mohli získať čo najviac relevantných údajov pre svoje potreby.