Všeobecné nastavenia pre Mailkit

Na každej stránke sa pomocou GTM spúšťa inicializačný snippet: Pri interakcii s viacerými mailkit udalosťami sa spracovávajú všetky v rámci jedného tagu.

Google tag manager kód

Tento kód má byť nasadený na každej stránke. V niektorých prípadoch sa môže deklarácia dataLayeru líšiť na začiatku scriptu, v takom prípade platia špecifické pokyny pre danú stránku. Kód zaisťuje meranie, všetky merané údaje sa potom odovzdávajú prostredníctvom dataLayeru.