Všeobecné nastavenia pre Mailkit

Na každej stránke sa pomocou GTM spúšťa inicializačný snippet: Pri interakcii s viacerými mailkit udalosťami sa spracovávajú všetky v rámci jedného tagu.