Akcie a cenné papiere

Akcie (anglicky share) je cenný papier potvďujúcí, že jeho majitel vložil určitý kapitál do akciove společnosti a má tak rôzne práva ako napríklad hlasovať na valnom zhromaždení, podielať sa na zisku formou divident atď. Pričom za svoje závezky ručí iba svojím vloženým akciovým podielom.

Burzy
S akciami sa obchoduje na burzách cenných papierov.Vďaka internetu takto mnohí obchodníci môžu podnikať z pohodlia svojho domova, kedže existuje viacero online systémov. Ako investor si môžete vybrať z viacerých investičných ponúk.Ale pozor, väčší výnos i úmerný väčšiemu riziku.

Dôležitá je informovanosť
Ak chcete investovať peniaze do cenných papierov, najprv si poriadne preštudujte rôzne pravidlá a zákonitosti tohoto obchodovania.Obchodovanie na slepo Vám neprinesie žiadny zisk.ľahko môžete mať pri správnom výbere z 20 000 za krátke obdobie i 30 000, ale zároveň aj 10 000.

Read more
Materská škôlka Kittsee Rakúsko
dieta-rakusko

Podmienky prijatia do materskej skôlky v Kittsee
Dieťa môže navštevovať materskú škôlku od začiatku mesiaca v ktorom dovŕši 3 rok života.
Dieťa musí byť fyzicky a psychicky schopné, dobre zvládnuť časové rozpetie odlúčenia od rodičovského domu.

Na postupné vybudovanie dôvery Vášho dieťaťa treba individuálne určenie stupňovania doby strávenej v materskej škôlke. Túto dobu treba počas prvých týždňov prebrať so skupinovou vedúcou pedagogičkou materskej školy.

Pokiaľ deti nemajú bydlisko v meste alebo dedine, kde sa materská škôlka nachádza, treba ich každoročne znova prihlásiť.
Je treba deti posielať do skôlky pravidelne, aby si zvykli na priebeh dňa a boli začlenené do skupinových činností.

Read more
PARNDORF – obchody, nákupy

Cesta do Parndorfu
Choďte po diaľnici A6 a zíďte z nej na výjazde Bundesstraße 50 v smere na Gattendorf. Tam odbočte doprava na Bundesstraße 10 v smere na Neusiedl am See. Designer Outlet sa nachádza za Parndorfom. Cesta trvá cca. 15 minút. Iba 30 minút z centra Viedne. Designer Outlet Parndorf (Burgenland) sa nachádza priamo vedľa Východnej diaľnice A4, odbočka na Neusiedl am See. Iba 20 minút z letiska Viedeň

Read more