PPZ – úkony a postupy s autom

Prihlásenie nového vozidla, Odhlásenie vozidla (pôjde do iného okresu), Prihlásenie vozidla z iného okresu,Zmena držiteľa v rámci okresu,Vyradenie vozidla z evidencie, Výmena tabuľky s evidenčným číslom (ďalej len TsEČ),Zmena farby, zápis ťažného zariadenia schváleného typu

Read more