V tejto časti rozoberám jednak návody a finty pre posielanie útokov, ale aj útoky na vás a ako sa im ubrániť, resp. ako nachytať útočníka a využiť jeho útok vo svoj prospech.

Ako posielať útoky v jednej sekunde

Bez používania nejakých programov sa dá poslať veľa útokov v pár sekundách dvoma spôsobmi – rýchlym klikaním (myš) a rýchlym ťukaním (klávesnica). Vyberte si to, čo vám ide lepšie. (Ak neviete, či rýchlejšie klikáte, alebo ťukáte, vyskúšajte si oba.)

  • Klikanie

    Najprv si pripravte útoky, ktoré chcete poslať – v každom okne prehliadača jeden útok čakajúci už len na potvrdenie. Potom zmenšite okná, v každom nastavte tlačidlo „OK“/“potvrdiť“ na kraj a okná umiestnite vedľa seba tak, aby k sebe mali potvrdzujúce tlačidlá čo najbližšie. Malo by to vyzerať nejak takto. Potom už len rýchlo kliknete na potvrdzujúce tlačidlá.
    Dávajte si POZOR na to, aby ste mali okná usporiadané v správnom poradí. V uvedenom prípade klikáte zľava doprava – keby ste najprv klikli na okno vpravo, prekrylo by vám tie naľavo.

  • Ťukanie

    Pripravte si jednotlivé útoky na kartách v jednom okne prehliadača. Pomocou tabulátora nastavte rámček na potvrdzovacie tlačidlo „OK“/“potvrdiť“ (kliknite nad toto tlačidlo a stlačte Tab). Malo by to vyzerať nejak takto. V tomto momente stačí na poslanie (potvrdenie) útoku stlačiť Enter. Poslanie všetkých útokov „naraz“ spočíva v stláčaní Enter-u a prepínaní kariet prehliadača. Klávesové skratky na prepnutie karty sa môžu v rôznych prehliadačoch líšiť, štandardne (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, IE, …) na to slúži Ctrl + Tab. Rovnako môžete pri rýchlom posielaní útokov použiť aj skratku Ctrl + W, ktorá slúži na zatvorenie aktuálnej karty. Asi už tušíte, ako na to. Pre istotu to však zhrniem. Keď už máte všetky útoky pripravené a na kartách označené (v rámčeku) potvrdzovacie tlačidlo, prepnite sa na prvú kartu. Teraz stlačte Ctrl a už len rýchlo striedajte Enter a W. Ctrl je vkuse stlačené! (Namiesto W môžete použiť Tab.)
    POZOR: Osvojte si, v akom poradí sa prepínajú karty vo vašom prehliadači. Obvykle zľava doprava, ale napr. v Opere sa mi prepínajú podľa toho, ktorú som navštívil ako poslednú.

 

Výpočet času návratu jednotiek

Vzhľadom k minimalizácii strát je lepšie zničiť nepriateľove útočné jednotky, kým ich má doma.
Chcete niekomu zabiť útočnú armádu, ale nie a nie mu ju trafiť? Vždy, keď naňho zaútočíte, uhne s vojakmi? Najistejší spôsob, ako niekomu „vychytať“ útočnú armádu, je zaútočiť naňho hneď potom, ako sa mu vrátia jednotky. Kedy sa mu ale vrátia jednotky? Na to stačí vedieť, kedy dorazí jeho útok a rýchlosť jednotiek. Zo vzdialenosti dedín si už ľahko vypočítate, ako dlho bude trvať jeho jednotkám návrat domov.

Príklad: Predstavte si situáciu, že ste Germán a je začiatok hry. Ide na vás útok od Rimana a viete, že útočí legionármi. Vy máte pálkarov a nakoľko pálkar je oveľa silnejší v útoku ako v obrane, je výhodnejšie útočníkovi zabiť jeho legionárov útokom, ako sa im brániť. (Pomer 40:35 (útok pálkara : obrana legionára) je lepší, než 20:40 (obrana pálkara : útok legionára).) Nech jeho útok dorazí v 14:32:30 a jeho dedina je vzdialená 3 políčka. Rýchlosť legionára je 6 políčok za hodinu, teda jednotky sa mu vrátia 30 minút po útoku, t.j. v 15:02:30. Ak chcete, aby s nimi nestihol uhnúť, musíte poslať útok tak, aby dorazil čo najskôr po tom, čo sa mu vrátia jednotky. Najlepšie asi o sekundu neskôr, t.j. 15:02:31. Keď posielate útok, ukáže vám to, kedy dorazí. Nemusíte teda už nič počítať, len čakať a potvrdiť útok, keď nadíde správny čas.

Počítať sa to síce dá aj ručne (vzdialenosť z Pytagorovej vety, prevádzať hodiny na minúty a sekundy tiež viete), no prečo sa namáhať, keď existuje kalkulátor vzdialenosti. Zadáte doň potrebné informácie – súradnice odkiaľ kam, najpomalšiu jednotku (alebo zadáte rýchlosť manuálne) – a on vám k zadanému času útoku priráta čas potrebný na vrátenie jednotiek.

 

Ktorý útok je ostrý?

Na 5 dedín vám ide zo 10 útokov od jedného hráča a neviete, ktorú dedinu si brániť? Mnohí hráči si bránia len hlavnú dedinu, prípadne tipnú, na ktorú dedinu asi pôjdu ostré útoky a tam naženú obranu. Ale aj pri tomto tipovaní sa dá použiť rozum a zvýšiť tak šance, že tipnete správne. Štatisticky, hráči zvyknú poslať ostré útoky buď ako prvé, alebo ako posledné. Človeku príde neprirodzené najprv „zafake-ovať“ zopár dedín, potom poslať ostré útoky a potom „zafake-ovať“ zvyšné dediny. Preto ak nie ste leniví a rozhodli ste sa brániť aspoň nejaké svoje dediny, odporúčam vám vypočítať si, na ktorú dedinu boli útoky poslané ako prvé (posledné) a v prvom rade brániť tie. Na vypočítanie použite kalkulátor vzdialenosti.