Viskozita olejov

Motorový olej je technologicky veľmi zložitý výrobok, vlastnosti ktorého sú klasifikované radom technických parametrov. Pre výber optimálneho motorového oleja z hľadiska konečného užívateľa sú dôležité predovšetkým tieto dva základné špecifikácie: Viskozitný a výkonová.

Viskozita (čiže miera vnútorného trenia) mazacieho oleja nie je konštantná veličina, ale závisí na okolitých podmienkach. Počas činnosti motora dochádza k zmenám teploty a tlaku a je žiaduce, aby sa viskozita oleja za týchto podmienok menila čo najmenej.Závislosť viskozity oleja od teploty je vyjadrená tzv viskozitným indexom (VI). Čím vyššia je hodnota VI, tým menej sa mení viskozita pri zmenách teploty v motore. Viskozitný index sa uvádza v katalógoch výrobcov automobilových mazív. Pre bežné označenie viskozitných vlastností motorového oleja sa používa výhradne klasifikácia SAE (Society of Automotive Engineers, USA). Táto norma používa na klasifikáciu olejov 6 zimných tried označených číslom a písmenom „W“ (z angl. Winter) a 5 letných tried označených číslom. Číslo je bezrozmerné a nevyjadruje vzťah k žiadnej fyzikálnej veličine. Napriek tomu je istou analógiou k viskozitě.Čím je teda jeho hodnota vyššia, tým je i takto označený olej za danej teploty viskóznejší.

Zimné triedy *: OW, 5W, 10W, 15W, 20W a 25W
Letné triedy *: 20, 30, 40, 50 a 60

*) Norma SAE J300

Zimné označenie vymedzuje tzv „štartovateľnosť“ motora pri nízkych teplotách. Všeobecne platí, že čím nižšie je číslo zimnej triedy, tým nižšia môže byť teplota okolia pri zachovaní tekutosti oleja dostatočnej pre ľahké spustenie motora, tzn. olej nie je príliš viskózne („hustý“). Oleje OW umožňujú bezproblémové štartovanie motora aj pri teplotách pod -50 ° C, oleje 5W pri teplotách okolo -40 ° C atď (platí len orientačne, tento údaj závisí do značnej miery aj od typu a veľkosti motora).

Letné označenie garantuje dostatočnú viskozitu oleja pri vysokých letných teplôt. Všeobecne platí, že čím vyššie je číslo letnej triedy, tým vyššia môže byť teplota okolia pri zabezpečení dostatočného mazania motora, tzn. olej nie je príliš nízkoviskózna, čo by zapríčinilo trhanie mazacieho filmu. V praxi sa ukázalo, že pre európske klimatické podmienky sú triedy 40, resp. 50 plne dostačujúca, oleje triedy 60 môžu zapríčiniť mierne zníženie výkonu motora.

V súčasnej dobe sa prakticky výhradne používajú tzv viacstupňové („multigrade“) motorové oleje, ktoré umožňujú celoročné bezpečné mazanie motora v rozličných klimatických podmienkach. Označujú sa kombináciou zimnej a letnej triedy, typické sú napr: OW-40, 5W-40 alebo 5W-50, 10W-40 a 15W-40.

[button link=“#“]Hore[/button]

Viskozita v praxi

Zaraďovanie oleja do viskóznej triedy SAE a ISO-VG je vykonávané na základe merania viskozity u nového, nepoužitého oleja.Avšak už niekoľko desiatok hodín prevádzky môže zmeniť viskozitu použitého oleja. Olej môže intenzívnom miešaním znížiť svoju viskozitu alebo vplyvom oxidácie svoju viskozitu zvýšiť. Zmena viskozity môže byť aj tak významná, že sa olej dostane do inej viskóznej triedy SAE alebo ISO-VG. To môže mať veľmi nepriaznivý dopad na trvanlivosť zariadenie, ktoré je olejom mazané.

Bez ohľadu na to, aký olej používate, je ideálny viskozita tá, ktorá zabezpečí ideálne mazanie, minimálne opotrebenie a spotrebu sily na prekonanie viskozity maziva. Je určená kombináciou:

a) Teploty
b) Zaťaženie
c) Rýchlosti

Ak dôjde k zmene niektorého z týchto parametrov, mazanie už nie je ideálne.

a) Vplyv teploty na výber viskozity
Výber vhodnej viskozity oleja závisí na jeho prevádzkovej teplote. Čím je prevádzková teplota vyššia, tým vyššia musí byť viskozita použitého oleja (inak by došlo k neúmernému stenčenie mazacieho filmu a zhoršenie mazanie). Preto musí byť napríklad jednorozsahový olej SAE 30 nahradený olejom SAE 20 ak dôjde k zníženiu prevádzkovej teploty a naopak SAE 40 alebo SAE 50 ak dôjde k zvýšeniu prevádzkovej teploty.

b) Vplyv zaťaženia na výber viskozity
Vhodná viskozita oleja závisťou na zaťaženie oleja. Čím je zaťaženie vyššie, tým je vyžadovaná vyššia viskozita oleja (vyšší viskózna trieda). Preto môže byť pre motor, pre ktorý je predpísaný normálne olej SAE 30 v režime vysokého zaťaženia použitý olej SAE 40 alebo SAE 50.

c) Vplyv rýchlosti na výber viskozity
So vzrastajúcou rýchlosťou vzájomného pohybu mazaných plôch sa olej dostáva ťažšie do mazacieho priestoru a je z neho rýchlejšie vytláčaný. Čím je vzájomná rýchlosť pohybujúcich sa plôch vyššia, tým musí byť viskozita použitého oleja nižšia. Preto napríklad vysokootáčkové motory a prevodovky vyžadujú oleje s nižšou viskozitou ako nízkootáčkové.

Vplyvy zmeny teploty, zaťaženie a rýchlosti sa môžu niekedy kompenzovať. Zvýšenie zaťaženia motora môže byť kompenzované zvýšením otáčok motora. Napríklad pri jazde do kopca (vzrast zaťaženia – nutná vyššia viskozita) je zaradený nižší rýchlostný stupeň čím dôjde k zvýšeniu otáčok motora (vzrast rýchlosti – nutná nižšia viskozita). Najvhodnejšie viskozita ostáva v tomto prípade nezmenená a je akýmsi kompromisom.

Niektoré oleje s vysokým viskozitným indexom (viacrozsahové oleja u ktorých sa zmenou teploty dochádza iba k malej zmene viskozity) dokážu zabezpečiť dobré mazanie i pri väčšom rozsahu zmien teploty, zaťaženia a rýchlosti a preto sú univerzálnejšie a môžu byť využívané vo väčšom množstve aplikácií.

[button link=“#“][Hore][/button]

Viskozitne triedy olejov pre motorové vozidla sú klasifikované normou SAE J300 následovne:

Motorové oleje:

Viskózna trieda SAE

Viskozita v studenom
stave

Viskozita
pri 100°C

HTHS
150°C

max. viskozita [mPa.s]

*hraničná čerpacia teplota [°C]

minimálna viskozita [mm2/s]

maximálna viskozita [mm2/s]

minimálna viskozita [mPa.s]

0W

6200 pri -35°C

-40

3,8

5W

6600 pri -30°C

-35

3,8

10W

7000 pri -25°C

-30

4,1

15W

7000 pri -20°C

-25

5,6

20W

9500 pri -15°C

-20

5,6

25W

13000 pri -10°C

-15

9,3

20

5,6

< 9,3

2,6

30

9,3

< 12,5

2,9

40

12,5

< 16,3

2,9**

40

12,5

< 16,3

3,7***

50

16,3

< 21,9

3,7

60

21,9

< 26,1

3,7

Poznámka:
*   – teplota, pri níž je viskozita 60000 [mPa.s]
**  – platí pre 0W40, 5W40, 10W40
*** – platí pre 15W40, 20W40, 25W40, 40

Čím je číslo viskozitnej triedy vyššie, tým je olej viac viskózny. U každej viskozitnej triedy je definovaná minimálna viskozita pri vysokej teplote 100 ° C (garancia, že olej bude aj pri vysokej teplote dostatočne viskózne a udrží sa v mazacom priestore).Písmeno „W“ (z anglického Winter) u nižších viskóznych tried upozorňuje na to, že je u viskozitnej triedy navyše definovaná maximálna hodnota viskozity pri nízkych teplotách (garancia, že aj pri nízkych teplotách mazivo príliš nestuhne). Podľa toho, či viskozita oleja vyhovuje len jednej viskózny triede alebo viac triedam, delíme oleja na jednorozsahové a viacrozsahové. Príkladom jednorozsahového oleja je olej s označením SAE 10W (spĺňa nároky iba jednej viskóznej triedy 10W), príkladom viacrozsahového oleja je olej s označením SAE 10W-40 (spĺňa nároky viskozitnej triedy 10W i viskozitnej triedy 40).

3 thoughts to “Aký kúpiť motorový olej?

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.